Nieuwe cijfers criminaliteit

Onderwerpen
Geregistreerde misdrijven
Opgehelderde misdrijven
Registraties van verdachten
Totaal geregistreerde misdrijven
Totaal opgehelderde misdrijven
Perioden
2014
2015*
2016*
2014
2015*
2016*
2014
2015*
2016*
Soort misdrijf
aantal
Misdrijven, totaal
1 025 630
978 730
928 870
271 355
246 995
210 815
327 320
301 195
268 280
1 Vermogensmisdrijven
631 450
614 065
576 525
95 080
88 655
73 515
124 840
117 335
100 935
1.1 Diefstal/verduistering en inbraak
592 590
549 125
498 290
77 865
72 175
61 395
101 455
94 230
81 755
1.1.1 Diefstal en inbraak met geweld
10 455
9 735
9 040
3 725
3 400
2 745
5 885
5 360
4 660
1.1.2 Diefstal en inbraak zonder geweld
582 135
539 390
489 250
74 140
68 775
58 650
95 575
88 870
77 095
1.2 Bedrog
19 735
37 410
45 385
5 615
3 040
1 155
7 225
4 115
2 035
1.2.1 Oplichting
19 015
35 535
42 480
5 180
2 410
600
6 695
3 250
1 025
1.2.2 Flessentrekkerij
475
190
5
345
120
0
395
130
0
1.2.3 Bedrog (overig)
240
1 685
2 905
90
510
550
135
735
1 010
1.3 Valsheidsmisdrijf
9 850
18 400
24 635
3 640
5 915
5 185
4 675
8 035
7 985
1.3.1 Muntmisdrijf
1 915
2 435
1 980
1 030
1 235
850
1 365
1 685
1 330
1.3.2 Valsheid in zegels en merken
205
250
250
185
160
110
240
245
210
1.3.3 Valsheid in geschriften
7 730
15 715
22 400
2 425
4 520
4 225
3 075
6 105
6 445
1.4 Heling
6 940
6 745
5 770
6 745
6 450
5 035
9 505
9 215
7 495
1.5 Afpersing en afdreiging
1 515
1 635
1 660
550
505
320
810
735
690
1.6 Bankbreuk
170
180
165
95
95
55
190
170
175
1.7 Witwassen
655
570
620
565
470
375
980
835
805
1.8 Vermogensmisdrijf (overig)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 Vernielingen, misdr.openb.orde/gezag
135 400
122 575
115 505
27 715
24 650
22 025
38 050
34 325
31 020
2.1 Vernieling en beschadiging
109 995
101 845
94 530
13 570
12 640
10 515
16 400
15 415
13 485
2.1.1 Vernieling aan auto
50 215
47 705
43 910
3 970
3 670
2 905
4 710
4 455
3 650
2.1.2 Vernieling aan openbaar gebouw
1 775
1 455
1 365
490
445
390
625
575
565
2.1.3 Vernieling middel openb.vervoer
925
820
1 100
140
145
150
215
200
215
2.1.4 Dierenmishandeling
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.5 Vernieling, beschadiging (overig)
57 080
51 870
48 155
8 965
8 385
7 070
10 850
10 185
9 055
2.2 Openbare orde misdrijf
15 645
11 675
11 255
8 555
7 065
6 135
15 355
13 440
11 455
2.2.1 Openlijke geweldpleging
5 350
4 845
4 480
3 780
3 340
2 565
9 795
9 090
7 220
2.2.1.1 Openlijk geweld tegen persoon
4 315
3 955
3 725
2 920
2 650
1 995
7 320
7 005
5 500
2.2.1.2 Openlijk geweld tegen goed
1 035
890
760
860
690
570
2 475
2 085
1 720
2.2.2 Huisvredebreuk
2 675
2 330
2 545
2 170
1 815
1 855
2 490
2 015
2 105
2.2.3 Lokaalvredebreuk
430
430
430
390
390
365
415
465
395
2.2.4 Computervredebreuk
2 045
2 225
1 870
195
155
110
235
190
175
2.2.5 Discriminatie
3 465
450
570
560
175
180
580
210
235
2.2.6 Openbare orde misdrijf (overig)
1 685
1 400
1 355
1 460
1 195
1 060
1 840
1 470
1 325
2.3 Brandstichting/ontploffing
5 045
4 900
4 800
1 115
1 035
800
1 575
1 425
1 280
2.4 Openbaar gezag misdrijf
4 715
4 155
4 920
4 475
3 910
4 575
4 720
4 050
4 800
2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel
2 785
2 400
2 965
2 775
2 385
2 920
2 955
2 460
2 985
2.4.2 Wederspannigheid
980
850
890
965
825
870
1 010
865
895
2.4.3 Valse aangifte
525
465
450
355
310
260
350
320
255
2.4.5 Verblijf ongewenste vreemdeling
175
210
325
170
210
305
170
210
295
2.4.6 Openbaar gezag misdrijf (overig)
245
230
285
215
180
220
230
190
370
3 Gewelds- en seksuele misdrijven
98 545
92 460
89 950
66 070
61 115
49 465
73 085
68 190
60 645
3.1 Mishandeling
50 905
48 295
46 955
36 630
34 460
28 405
40 760
38 510
34 655
3.2 Bedreiging en stalking
33 920
31 120
29 685
21 945
19 560
15 895
23 420
20 975
18 625
3.2.1 Bedreiging
30 605
28 120
26 740
19 985
17 940
14 430
21 450
19 355
17 150
3.2.2 Stalking
3 315
3 000
2 945
1 960
1 620
1 465
1 970
1 620
1 475
3.3 Seksueel misdrijf
8 190
7 710
8 100
3 930
3 775
2 415
4 205
4 075
3 205
3.3.1 Aanranding
1 820
1 720
2 205
830
790
660
875
830
820
3.3.2 Verkrachting
1 220
1 265
1 505
570
550
300
645
615
490
3.3.3 Schennis der eerbaarheid
1 590
1 445
1 380
900
870
720
925
880
770
3.3.4 Ontucht met minderjarige
1 045
875
815
585
480
255
615
540
365
3.3.5 Pornografie
690
650
395
445
490
185
550
550
315
3.3.6 Ontucht met misbruik van gezag
565
565
505
330
315
130
325
310
205
3.3.7 Seksueel misdrijf (overig)
1 255
1 190
1 295
270
275
160
270
340
240
3.4 Levensmisdrijf
3 370
3 250
3 100
2 535
2 395
2 020
3 315
3 265
2 965
3.5 Vrijheidsbeneming/gijzeling
415
435
390
220
255
190
350
425
330
3.6 Mensenhandel, mensensmokkel
625
615
695
345
275
225
530
490
450
3.7 Geweldsmisdrijf (overig)
1 115
1 035
1 025
465
395
320
505
455
420
4 Misdrijven WvSr (overig)
12 020
11 005
11 210
8 750
7 705
7 235
9 070
8 040
7 910
5 Verkeersmisdrijven
122 150
114 740
113 975
49 150
42 700
40 570
49 370
43 045
40 980
5.1 Verlaten plaats ongeval
79 835
78 350
78 815
8 070
7 285
6 475
8 125
7 295
6 545
5.2 Rijden onder invloed
32 280
27 235
26 435
31 650
26 800
26 040
31 390
26 800
26 075
5.3 Rijden tijdens ontzegging
4 175
3 845
4 210
4 175
3 845
4 210
4 155
3 840
4 200
5.4 Rijden tijdens rijverbod
135
95
90
135
95
90
130
95
90
5.5 Voeren vals kenteken
715
615
665
410
335
290
455
365
355
5.6 Joyriding
270
285
300
155
165
175
180
195
200
5.7 Weigeren blaastest/bloedonderzoek
335
310
375
335
310
375
330
310
375
5.8 Verkeersmisdrijf (overig)
4 400
4 005
3 085
4 220
3 860
2 925
4 605
4 150
3 135
6 Drugsmisdrijven
16 310
14 810
13 450
15 905
14 230
11 395
22 580
20 710
18 420
6.1 Harddrugs
7 715
7 400
6 770
7 590
7 225
6 020
10 290
9 765
8 765
6.2 Softdrugs
8 195
7 035
6 445
7 955
6 695
5 235
11 845
10 490
9 400
6.3 Drugsmisdrijf (overig)
400
375
230
360
315
140
445
455
255
7 (Vuur)wapenmisdrijven
5 875
5 560
5 425
5 735
5 365
4 890
6 835
6 430
6 165
9 Misdrijven overige wetten
3 880
3 515
2 835
2 955
2 575
1 720
3 490
3 115
2 190
9.1 Militair misdrijf
60
40
30
45
30
20
50
30
20
9.2 Misdrijf (overig)
3 820
3 475
2 805
2 905
2 545
1 700
3 440
3 085
2 170
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-10-2017

 

 

Feiten en cijfers :

Criminaliteit landelijk
Aantal   geregistreerde misdrijven naar type delict 2014
januari t/m juni
2015
januari t/m juni
  Alle misdrijven 509.917 465.050
  Afgehandelde verdachten1 155.136 141.431
 HIC2: High Impact Criminaliteit – totaal 85.037 75.351
 HIC:    Diefstal/inbraak woning, waarvan 36.379 31.110
Diefstal/inbraak   woning_voltooid 24735 21060
Diefstal/inbraak   woning_pogingen 11.644 10.050
 HIC:    Geweldsmisdrijven 45.209 41.275
 HIC:    Straatroof 2.869 2.320
 HIC:    Overvallen 675 646
Aantasting   openbare orde 2.906 2.451
Bedreiging 17.642 15.682
Brand/ontploffing 2.625 2.395
Diefstal van   brom-, snor-, fietsen 62.143 59.096
Diefstal   uit/vanaf motorvoertuigen 44.197 40.484
Diefstal van   motorvoertuigen 8.080 7.466
Diefstal/inbraak   bedrijven en instellingen 16.479 14.731
Diefstal/inbraak   box/garage/schuur/tuinhuis 11.402 10.771
Drugshandel 7.140 6.668
Huisvredebreuk 1.184 1.050
Mishandeling 25.205 23.599
Openlijk   geweld (persoon) 2.262 1.994
Vernieling   cq. zaakbeschadiging 60.586 54.127
Wapenhandel 2.615 2.504
Zakkenrollerij 16.984 14.897
Zedenmisdrijf 3.505 3.208
BRON: BVI Stuurkubus (peildatum 20 augustus 2015)
1   Het aantal verdachten afgehandeld is gebaseerd op   de afhandeling binnen het politieproces en zegt niets over de verdere   strafrechtelijke vervolging van de verdachten.
2   HIC staat voor High Impact Criminaliteit, hieronder   vallen woninginbraken, geweldsmisdrijven (mishandeling, bedreiging en   openlijk geweld (persoon)), straatroven en overvallen.
                                                                                  Bitmap

Onderwerp 2014
januari t/m juni
2015
januari t/m juni
% LTP telefoon opnemen binnen 20sec* 80% 80%
Aantal overdrachtsdossiers 1.716 1.828
% in PSH-V geregistreerde identiteitsonderzoeken dat voldoet aan   kwaliteitseisen 94% 95%
% aan OM verzonden pv’s met niet-Nederlandse als verdachte dat   is voorzien van een V-nummer 85% 85%
                 Bitmap

Bron: www.politie.nl

 

 

Cijfers 2014

Daling criminaliteit zet door

Laatste update:

Nederland – In vergelijking met de cijfers over het eerste half jaar van 2013 zet de daling van de geregistreerde criminaliteit in het eerste half jaar van 2014 verder door. Het aantal geregistreerde misdrijven in Nederland daalde de afgelopen zes maanden met 4% naar bijna 510.000* tegenover 535.000 misdrijven in de eerste helft van 2013.

Het aantal misdrijven met veel impact op slachtoffers, zoals woninginbraken, straatroven, overvallen en geweldsmisdrijven is met bijna 10% gedaald: van ruim 200.000 tussen januari en juli 2013 naar ruim 180.000 in dezelfde maanden van 2014. De politie handelde ruim 155.000 verdachten af door hen over te dragen aan het Openbaar Ministerie, door een boete uit te schrijven of door te verwijzen naar Bureau Halt**. Het oplossingspercentage is met 28% vrijwel gelijk gebleven.

Halfjaarcijfers

De politie publiceert elk half jaar de criminaliteitscijfers***. Om een goede vergelijking te krijgen, zijn de landelijke operationele cijfers van de eerste zes maanden van 2014 vergeleken met de cijfers over het eerste half jaar van 2013. Voor de cijfers over ziekteverzuim zijn de cijfers van de afgelopen zes maanden vergeleken met de cijfers over het kalenderjaar 2013.

Overvallen en straatroven

In de afgelopen zes maanden waren er bijna 700 overvallen. Dat is een daling van 25% ten opzichte van het aantal in de eerste helft van 2013 (900). In de eerste helft van 2014 zijn ca. 2.900 straatroven gepleegd tegenover 3.400 in dezelfde periode in 2013 (daling 16%).

Woninginbraken en overige inbraken

De politie registreerde ruim 36.000 inbraken (inclusief pogingen). Daarmee daalde het aantal woninginbraken met 16%. Diefstal uit en inbraak in kelderboxen, garages, schuren en tuinhuizen nam af met 4% (van 11.800 naar 11.400). Diefstal en inbraak bij bedrijven en instellingen daalden met 12% (van 18.700 naar afgerond 16.500).

Geweld, drugs- en wapenhandel

Bij drugs- en wapenhandel is ook een daling te zien: respectievelijk 6% (van bijna 7.600 naar ruim 7.100) en 9% (van 2.900 naar 2.600). Het aantal geweldsmisdrijven zoals bedreiging, mishandeling en openlijk geweld tegen personen daalde licht met 3% (van 46.400 naar 45.100).

Diefstal voertuigen

De diefstal van motorvoertuigen daalde met 2% (van een kleine 8.300 naar bijna 8.100). De daling van het aantal diefstallen uit motorvoertuigen viel hoger uit: 9% (van 48.300 naar 44.200). Diefstal van bromfietsen, snorfietsen en gewone fietsen steeg van 56.100 naar 62.100 (11%).

Zakkenrollerij

Het zakkenrollen neemt af: van ca. 20.700 naar bijna 17.000 (daling 18%).

Reactietijden

Bij noodhulp was de politie in de eerste zes maanden van 2014 in 86% van de gevallen binnen vijftien minuten ter plaatse tegenover 85% in 2013.

Verzuim

Het verzuim binnen de politieorganisatie ligt stabiel op 5,6%. Over heel 2013 lag dat percentage op 5,7%.

Meer informatie

Wilt u meer weten, bekijk dan de volledige publicatie.

* Dit totaalcijfer is exclusief verkeerszaken. ** In verband met het besluit om per 1-1-2014 een andere bron te hanteren voor de telling van het aantal afgehandelde verdachten zijn er geen vergelijkbare cijfers beschikbaar over 2013. Dit heeft ook betrekking op de algemene verdachtenratio. *** Bron voor criminaliteitscijfers m.u.v. overvallen is BVI Stuurkubus (peildatum juli 2014), eerder gepubliceerde cijfers met een andere peildatum kunnen i.v.m. mutaties in de registraties licht afwijken. Bron bij overvallen is LORS (peildatum juli 2014).

Informatie komt van www.politie.nl

 

 

Cijfers 2013

High impact crime

De politie besteedde in 2013 extra aandacht aan delicten die voor burgers bijzonder ingrijpend zijn. De zogenaamde high impact crime zoals straatroverij, overvallen, woninginbraken en geweld. Om meer zaken op te lossen, ontwikkelde de politie een persoonsgerichte aanpak van (mogelijke) daders en hield de reclassering scherper toezicht. Locaties waar deze vormen van criminaliteit vaak voorkomen, hield de politie gerichter in het oog.

Maatregelen Woninginbraken zijn bijvoorbeeld intensiever aangepakt. Met het lokale bestuur, het Openbaar Ministerie en andere partners nam de politie extra maatregelen. Bijvoorbeeld een speciaal ‘Donkeredagenoffensief’ in de laatste maanden van het jaar. De effectieve landelijke aanpak van overvalcriminaliteit en straatroof stond model voor een nieuwe werkwijze, waarbij lokale partners intensiever samenwerken. Burgers vaker betrekken bij de opsporing en meer informatiegestuurd politiewerk droegen eveneens bij aan de positieve resultaten. Ook aanzienlijk meer en betere preventie en communicatie leverden een aandeel, naast speciale campagnes met bijvoorbeeld het bedrijfsleven en ouderenorganisaties.

Pakkans De cijfers tonen aan dat deze aanpak van high impact crime loont:

 • 1633 overvallen (18% minder dan in 2012)
 • 7017 straatroven (12% minder dan in 2012)
 • 87.177 woninginbraken (5% minder dan in 2012)
 • 92.285 geweldszaken (7% minder dan in 2012)

De pakkans voor deze delicten steeg fors. Zo wist de politie bij 34% van de overvallen de dader(s) in 2013 te achterhalen. Op grond van ervaring verwacht de politie dat zij dit jaar nog circa tien procent van de overvallen uit 2013 zal oplossen. Dat verschijnsel doet zich uiteraard ook voor bij andere delicten.

Woninginbraken Het aantal woninginbraken verminderde met 5%. Er waren echter evenveel inbraakpogingen in woningen als vorig jaar. De zogeheten insluipingen namen sterk af met 12%. Daar tegenover staat een behoorlijke groei van diefstal of inbraak in kelderboxen, garages, schuren en tuinhuizen: 15%. Een mogelijke verklaring daarvoor is de toegenomen populariteit van elektrische fietsen, maar dit valt nog niet met cijfers te onderbouwen.

Zakkenrollerij Met een stijging van 13% ten opzichte van 2012 sloegen zakkenrollers het afgelopen jaar duidelijk vaker toe. In bijna de helft van de gevallen was een mobiele telefoon hun doelwit. Vorig jaar was dat nog ruim een derde.

Geweld De daling van het aantal geweldszaken is te verklaren uit het feit dat de politie landelijk prioriteit geeft aan het terugdringen van geweld. Daarnaast lijken de speciale horecateams een bijdrage te leveren aan het verminderen van uitgaansgeweld. Verder werkt de politie bij de bestrijding van dit fenomeen actief aan het versterken van de informatievoorziening, een op personen en situaties gerichte aanpak, expertise en slachtofferzorg.

Overvallen en straatroven De landelijke overvalcijfers geven een flinke daling te zien: 2272 (2011), 1982 (2012), 1633 (2013). De verdachtenratio (het aantal afgehandelde verdachten ten opzichte van het aantal vastgestelde overvallen) nam tegelijkertijd toe: 63 (2011), 71 (2012) en 93 (2013). Het aantal straatroven verminderde landelijk van 7961 naar 7017.

Overvallen op bedrijven en woningen Net als de afgelopen jaren slonk de hoeveelheid bedrijfsovervallen. Dit komt deels door de intensieve samenwerking met het bedrijfsleven, dat op basis van politie-informatie zijn beveiliging kan aanpassen. Ook woningovervallen dalen, maar minder snel: van 841 in 2009 naar 638 in 2013. Een kwart van de woningovervallen speelt zich overigens af binnen het criminele milieu. Woningovervallen, zeker op ouderen, kregen prioriteit. Ook samenwerking met de ouderenbonden en aanpak van babbeltrucs (die soms escaleren in ernstig geweld) hebben binnen opsporing en preventie voorrang.

Recidivisten Samen met de reclassering is hard gewerkt aan dadergerichte preventie. Overvallers zijn namelijk vaak recidivisten. De daling bij overvallen komt dan ook deels doordat verdachten vastzitten en dus geen delicten kunnen plegen. Na het uitzitten van hun straf is het belangrijk hen perspectieven te bieden. Dat voorkomt terugval en herhaling. Hierbij zijn samenwerking in het Veiligheidshuis en de rol van de gemeente van groot belang.

Zedenzaken

Het aantal meldingen van zedenzaken daalde in 2013 met zes procent, van 8466 naar 7957. Bij zedenzaken gaat het om delicten zoals aanranding, verkrachting, schennis en ontucht met een minderjarige. In ruwweg 85% van de gevallen, kennen het slachtoffer en dader elkaar. Al een aantal jaren is er sprake van een afnemend aantal zedenzaken. Deze tendens is ook internationaal te zien.

Kinderpornografie In totaal nam de politie vorig jaar 3790 aan kinderpornografie gerelateerde meldingen en zaken in behandeling. Volgens de politiegegevens resulteerde dit in 518 zaken met 542 verdachten die aan het Openbaar Ministerie zijn aangeleverd. Een belangrijke doelstelling voor het afgelopen jaar was een accentverschuiving van downloaders en bezitters naar verspreiders, producenten, misbruikers en slachtoffers van kinderpornografie.

Identificatie slachtoffers kinderpornografie Het aandeel van verspreiding (20,7%) en productie (12,9%) binnen de 518 aangeleverde zaken was inderdaad groter dan in 2012. Het aandeel misbruikzaken (12,4%) ligt echter iets lager. Er zijn 130 slachtoffers van kinderpornografie geïdentificeerd doordat de politie specifiek capaciteit heeft ingezet voor de bestrijding van dit fenomeen.

Reactie korpschef

‘Misdaadcijfers stemmen nooit vrolijk, want achter elk percentage gaat veel onrecht, ellende en verdriet schuil, maar politiemensen verdienen een groot compliment’, aldus korpschef Gerard Bouman inzijn reactie op de resultaten die  de politie in 2013 boekte.

Artikel afkomstig van www.politie.nl

 

Totaal aantal inbraken in Nederland 2012

90.000 inbraken, stijging 3%

op de onderstaande link van RTL4 kunt u zien hoeveel inbraken er waren in uw gemeente

http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2013/03_maart/19/binnenland/lichte-stijging-aantal-inbraken.xml

Totaal aantal geregistreerde misdrijven in Nederland 2011

 • 1.190.000
 • 339.200 zijn er opgelost/opgehelderd

Aantal inbraken in Nederland in 2011

 • 88.000 geregistreerde inbraken
 • 175 keer per dag wordt er ingebroken
 • 3 minuten duurt een gemiddelde inbraak

Aantal overvallen in 2011

 • 2272 overvallen

Aantal winkeldiefstallen in 2011

 • 41000 geregistreerde winkeldiefstallen
 • 1 miljard euro schade door winkelcriminaliteit

Aantal branden in 2010

 • 40808 branden
 • 65 doden door de gevolgen van de brand
 • 947 gewonden door de gevolgen van de brand
 • 565 personen zijn gered uit de brand
 • 535.000.000 euro totale schade