Veel bouwplaatsen hebben niet alleen te maken met diefstallen van bouwmaterialen maar ook met vernielingen en sabotage van de bouwprojecten. Dit levert niet alleen grote directe (financiële) schade op maar ook indirekte schade zoals vertragingen van de werkzaamheden.
Weisz Security heeft verschillende mogelijkheden om dit te voorkomen en het bouwproject optimaal te beveiligen.
Daarnaast is het mogelijk om bijvoorbeeld alle medewerkers in te laten schrijven en te contrôleren op de verplichte werkuitrusting.

Bouwprojecten hebben grote aantrekkingskracht op  personen die geen toegang hebben tot het bouwterrein maar die allen wel kunnen zorgen voor ongelukken of schades, denk hierbij aan :

  • Spelende kinderen
  • zwervers / daklozen / gebruikers
  • geintresseerden / toekomstige bewoners
  • materiaaldiefstal
  • vandalisme (vernielingen , graffiti)

De medewerkers van Weisz Security zullen ieder op een gepaste en correcte manier van het terrein verwijderen.

Ook zullen zijn regelmatig ronden lopen om lekkages en branden te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken.

Er zijn vele mogelijkheden om uw bouwproject zo optimaal mogelijk te beveiligen enkel voorbeelden zijn:

  • Hondengeleider  
  • Beveiliger              
  • cameratoezicht  
  • buitenalarm        
  • controleronden  

Ook is het mogelijk om tijdens de bouwperiode de efficientie geleidelijk te verhogen.

Voor meer informatie kunt u gebruik maken van ons contactformulier.