Binnen uw hotel spelen er vooral ‘s nachts veel activiteiten af die mogelijk de orde en rust, maar ook de veiligheid kunnen verstoren.
Te denken valt hierbij aan:

  • openstaande nooduitgangen
  • (openbare)dronkenschap
  • geluidsoverlast
  • ruzie tussen gasten
  • vandalisme

Door professioneel en adequaat te handelen kunnen wij de risco’s minimaliseren en beleeft de gast een prettige en veilig verblijf.