Zorginstellingen kennen risico’s die alleen in deze omgeving voorkomen. De zorgbeveiliger kent de specifieke problematieken binnen deze instellingen.
De zorgbeveiliger maakt bij voorkeur deel uit van de bestaande organisatie en levert een actieve bijdrage aan het veiligheidsgevoel binnen de zorginstelling.
Het verschil met het gewone beveiligingswerk is dat de nadruk en prioriteitstelling in de zorgomgeving anders is.
De zorgbeveiliger is zich bewust van de visie die de instelling naleeft om zodoende de juiste balans tussen gastvrijheid en beveiliging/veiligheid uit te stralen.