Bouwbewaking

Veel bouwplaatsen hebben niet alleen te maken met diefstal van bouwmaterialen, maar ook met vernielingen en sabotage van de bouwprojecten. Dit levert niet alleen grote directe (financiële) schade op, maar ook indirecte schade zoals vertragingen van de werkzaamheden.

Weisz Security biedt verschillende mogelijkheden om dit te voorkomen en het bouwproject optimaal te beveiligen.
Daarnaast is het mogelijk om bijvoorbeeld alle medewerkers in te laten schrijven en te controleren op de verplichte werkuitrusting.

Bouwprojecten hebben grote aantrekkingskracht op personen die geen toegang hebben tot het bouwterrein, maar die wel kunnen zorgen voor ongelukken of schade. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Spelende kinderen
  • zwervers / daklozen / gebruikers
  • geintresseerden / toekomstige bewoners
  • materiaaldiefstal
  • vandalisme (vernielingen, graffiti)

De medewerkers van Weisz Security zullen ieder op een gepaste en correcte manier van het terrein verwijderen.

Onze bouwbeveiliging bestaat ook uit regelmatig ronden lopen om lekkages en branden te voorkomen, of in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken.

Er zijn vele mogelijkheden om uw bouwproject zo optimaal mogelijk te beveiligen enkel voorbeelden zijn:

  • Hondengeleider
  • Beveiliger
  • cameratoezicht
  • buitenalarm
  • controle ronden

Ook is het mogelijk om tijdens de bouwperiode de efficiëntie geleidelijk te verhogen.

Voor meer informatie kunt u gebruik maken van ons contactformulier.

Stel uw vraag in het contactformulier: