Detectiepoort / Handscanner huren

Bij het passeren van een metaaldetectiepoort geeft de detectiepoort aan of en waar een mogelijk voorwerp zich bevindt. Afhankelijk van ingestelde programma’s en gevoeligheid kunnen kleinere of grotere metalen voorwerpen worden waargenomen. Detectie van ook zeer kleine voorwerpen is mogelijk, te denken valt aan een munt.

In het algemeen zal de doorvoersnelheid van personen worden vergroot: in een kortere tijd kunnen meer mensen passeren in vergelijk met handmatige controle.

Offerte formulier huur handscanner / detectiepoort

Formulier handscanner/detectiepoort huren