1,5 meter-regel niet voor particuliere beveiligers

Het kabinet heeft besloten dat ook particuliere beveiligers zich, als dat nodig is, niet hoeven te houden aan de 1,5 meter-regel.
Op aandringen van de Nederlandse Veiligheidsbranche en van verschillende fracties in de Tweede Kamer worden
particuliere beveiligers wat dit betreft gelijkgesteld aan bijvoorbeeld zorgverleners en politiemensen.