Straks zijn er weer evenementen, maar geen beveiligers meer.

Daarvoor waarschuwt Ard van der Steur, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche, in Forum, het medium van VNO-NCW. Hij wijst erop dat door de coronacrisis veel beveiligingsbedrijven in de problemen zitten en dat het de vraag is of zij nog bestaan als het ‘normale’ leven weer terugkeert.

Met name evenementenbeveiligers hebben het moeilijk, maar ook beveiligingsbedrijven die actief zijn op Schiphol hebben grote zorgen over de toekomst. Van der Steur klaagt dat ‘zijn’ bedrijven onnodig kapot gaan omdat de overheid en opdrachtgevers hun verantwoordelijkheid niet nemen. “De samenleving heeft een probleem als er straks geen beveiligers meer zijn.”

Ondersteuning vanuit de overheid
Veel bedrijven binnen de beveiligingsbranche zitten in de problemen. Hun werkzaamheden zijn vaak zo gespecialiseerd, dat het personeel niet ingezet kan worden voor andere werkzaamheden, waar nog wel behoefte aan bestaat. Van der Steur heeft ook liever niet dat dit gebeurt. “Als al die beveiligers worden omgeschoold, zijn ze niet meer beschikbaar als het vliegverkeer weer op gang komt, er weer evenementen worden georganiseerd en de horeca weer open kan.” De voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche ziet liever meer ondersteuning vanuit de overheid. Die vergoedt weliswaar 50 tot 70 procent van de loonkosten, maar dat is volgens hem niet voldoende nu de crisis voortduurt. In het begin werden beveiligers ook nog wel door winkels ingehuurd om de coronamaatregelen te handhaven, maar dat gebeurt nu steeds meer door scholieren. “Onverantwoord”, aldus Van der Steur. Beveiligers zijn getraind in de omgang met agressieve klanten, scholieren niet. De voorzitter vindt dat winkeliers hun verantwoordelijkheid moeten nemen naar hun eigen personeel en naar de beveiligingsbranche.

Vuurwerkverbod
Van de overheid verwacht Van der Steur dat die beveiligers vaker gaat inzetten voor het openbare toezicht. De politie en gemeenten hebben daarvoor zelf niet voldoende mensen beschikbaar. Beveiligers zijn gewend om de openbare orde te handhaven tijdens evenementen met meer dan 50.000 bezoekers, dus dan lukt dat ook wel in het stadspark of winkelcentrum. “Beveiligers in Nederland hebben geen machtsmiddel, ze zijn juist getraind om het netjes op te lossen met woorden”, aldus de voorzitter, die erop wijst dat beveiligers ook een rol kunnen spelen in het handhaven van het vuurwerkverbod. “Wij zijn bereid en beschikbaar.” Gemeenten zouden dus vaker beveiligers moeten inzetten om de politie en boa’s te ondersteunen. Sommige doen dat al, waaronder Amsterdam. Van der Steur hoopt dat iedereen begrijpt dat de beveiligingsbedrijven dit soort klussen hard nodig hebben. Want straks is er een vaccin, komt het leven weer op gang en kunnen evenementen alsnog niet plaatsvinden omdat er geen beveiligers meer zijn!