Tariefsverhoging in 2021 onvermijdelijk: particuliere beveiliging bijna 5,5 procent duurder

De coronacrisis heeft ook grote economische gevolgen. Banen gaan verloren en omzet van bedrijven staat onder druk. Bovendien zijn de economische vooruitzichten onzeker. In dat klimaat zal menig inkoper zich afvragen wat er in 2021 voor uitbestede beveiliging gebudgetteerd moet worden. Een analyse en rekensom leert dat een tariefsverhoging van bijna 5,5 procent te verwachten is.

Voor menig (facilitair) manager/inkoper is de vraag actueel wat er komend jaar dient te worden gebudgetteerd voor diensten als schoonmaak, catering en beveiliging. Hieronder de vertaling in concrete percentages, vooral gebaseerd op bestaande cao-afspraken.

Loonsverhogingen vastgelegd in huidige cao Particuliere Beveiliging

Deze branche heeft te maken met bijzondere omstandigheden, niet alleen door de alles overheersende crisis in relatie tot corona. Particuliere Beveiligingsbedrijven hebben volgend jaar namelijk te maken met een situatie waarin de huidige cao doorloopt (tot 1-7-2023) waarbij per begin 2021 sprake is van een loon(kosten)stijging van 2,5% vastgelegd in die doorlopende cao. Verder hebben beveiligingsbedrijven te maken met stijgende kosten wat sociale lasten en periodieken. De sociale lasten stijgen met 0,5% en door de automatische toekenning van een periodiek stijgen de lasten ook met zo’n 0,5%, zo laat men weten.

Vooruitblik 2023: arbeidsduurverkorting?

Opdrachtgevers die aanbestedingen uitschrijven voor beveiligingscontracten die doorlopen na 2022 krijgen te maken met in ieder geval al twee bekende loon(kosten)stijgingen uit de lopende cao Particuliere Beveiliging:

  • Zowel per 1-1-2022 als per 1-1-2023 bedraagt de loonstijging 2,5%. Dat zal zich vertalen in de tarieven van de beveiligingsbedrijven voor die jaren en de jaren daarna.
  • In de cao Particuliere Beveiliging is afgesproken dat de arbeidsduur wordt verkort van 152 uur per 4 weken naar 144 uur (per 1-1-2023). Dit vertaalt zich in een additionele kostenstijging van zo’n 5,5% in 2023 en de jaren daarna. Beveiligingsbedrijven zullen hiermee nu al rekening houden in de inschrijvingen die slaan op de jaren vanaf 2023.

Extra kosten door coronamaatregelen

Daarnaast hebben de beveiligingsbedrijven door het coronavirus ook veel extra geïnvesteerd in de uitvoerende medewerkers wat betreft scholing, maatwerk en beschermende middelen als speciale werkkleding en maskers, veelal slechts voor eenmalig gebruik bestemd en dus duur. Dat prijsverhogend effect van corona is zelfs in de particuliere sector al zichtbaar en gebruikelijk: de tandarts en mondhygiëniste brengen ons per consult ook al enkele euro’s in rekening in verband met ‘corona-maatregelen’.

Het is billijk en te verwachten dat ook de beveiligingsbedrijven zullen trachten een vorm van compensatie te introduceren voor die gemaakte extra kosten. Dat percentage zal per contract worden bepaald, want de samenstelling van de orderportefeuille en de branche van de opdrachtgever (zorg, industrie, food) zijn hier bepalend.

Verruiming van budget met 5 tot 5,5 %

Bovenstaande rekensom leert dat de gemiddelde facilitair manager dan wel inkoper er van moet uitgaan dat wat de beveiligingsdiensten aangaat het verruimen van het budget voor 2021 met 5 tot 5,5 procent realistisch is.